Om Lions

Vi gör skillnad i världen

VÄLKOMMEN TILL LIONS CLUB Östra Göinge

Om Lions Clubs International

Lions Clubs International en av världens största hjälporganisationer. Våra 1,42 miljoner medlemmar, i mer än 48 000 klubbar, hjälper i över 200 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har Lions stärkt lokala samhällen genom praktiska hjälpinsatser och humanitära projekt och vi kan utöka påverkan av våra hjälpinsatser genom det generösa stödet från vår stiftelse, Lions Clubs International Foundation. Vi fokuserar på att stödja frågor såsom syn, hungersnöd, miljön, barncancer och vår nya globala fråga, diabetes, för att ta itu med några av de mest angelägna utmaningarna som vår värld står inför. Lions har fastställt ett ambitiöst mål att hjälpa 200 miljoner människor per år, så att vi kan tillhandahålla fler hjälpinsatser till fler människor än någonsin tidigare. För mer information om Lions Clubs International, besök www.lionsclubs.org

Lions 5 mest  prioriterade hjälpområden

Syn


Sedan Helen Keller utmanade Lions att bli de blindas riddare 1925 har vi förbättrat synhälsan och synvården för hundratals miljoner människor runt om i världen.

Idag går 80 % av alla synnedsättningar att förebygga eller bota, så Lions insatser är viktigare än någonsin. Lions genomför synundersökningar, informerar samhällen, bygger kliniker och stödjer människor som är blinda eller har nedsatt syn genom tekniska hjälpmedel och yrkesutbildningar. Vi arbetar för att bevara synens gåva runt om i världen.


Hungersnöd


Nästan en miljard människor går till sängs hungriga varje kväll. Lion- och leomedlemmar arbetar därför hårt för att ta itu med detta globala problem genom att tillhandahålla hjälp och hopp till de mest utsatta. De levererar mat till skolbarn, fyller matbanker med mat, skapar hållbara kolonilotter och anordnar lokala matinsamlingar för att bekämpa hungersnöden där de bor och arbetar. Vi arbetar för värdighet och ett hållbart liv för de mest utsatta.Diabetes


Diabetes orsakar över 5 miljoner dödsfall varje år, vilket gör sjukdomen till den åttonde ledande orsaken till dödsfall i världen.


Lions stödjer diabetesforksningen i Sverige och stödjer barndiabetesforskningen i Linköping, där Lions har en styrelsepost.

Vi har i vårt distrikt, delat ut små mjukisdjur, typ små igelkottar till diabetessjuksköterskor, för att ge till barn som blir stuckna ett otal gånger per dygn.Barncancer


Barn är en gåva till världen, men trots det diagnistiseras ett barn med cancer varannan minut och mindre än hälften av världens barn har tillgång till effektiv vård. Barn som överlever cancer drabbas ofta av tärande biverkningar som kan påverka deras fysiska utveckling och inlärningsförmåga. Av den anledningen kommer Lions att utöka tillgången till behandlingar som räddar liv och stödja de barn och familjer som behöver oss mest. Vi arbetar för att ge barn som lider av cancer en andra chans i livet.

.


Miljö


Vår planets hälsa är oerhörd viktig för livet på vår jord. Miljön påverkar luftens och vattnets kvalitet, tillgången på mat och medicin, hälsan och naturen i våra lokala samhällen och framtiden för oss alla. Lion- och leomedlemmar tar sig an miljöutmaningar på lokal och global nivå genom att plantera träd, genomföra återvinningsprogram, tillhandahålla rent dricksvatten och städa samhällen för att bevara vår miljö för framtida generationer. Vi tror att en hälsosam planet ligger till grund för allas välmående


Om Lions Club Östra Göinge


För samhällsansvar och livskvalitet.

.

Styrelse 2022-2023


Övriga befattningar/ komitéeansvariga


Mötesdag

Medlemsmöte 3e onsdagen  i månaden  under augusti till maj

Medlemmar

Förnärvarande är vi 21 st  lion i klubben

Lions presidenter

Lions lucior

GÅ MED I GEMENSKAPEN