Broby marknad

Välkomna till Broby marknad

Nästa marknadsdag: den 2 september 2023.

Broby marknad anordnas första lördagen i juni samt första lördagen i september på marknadsplatsen i Broby.

Nästa marknadsdag 

Broby marknad 250 år

2023

Kontakta 

Broby marknad

Knallar kontakta oss på:

tel: 0768-229925

brobymarknad@gmail.com

Besökare följ Lions club på fb

eller instagram för aktuell information


Broby höstmarknad
broby-marknad

Broby marknad

en historisk tillbakablick

 En del av Brobys historia är Broby marknad som än idag äger rum två gånger om året. Tillstånd att få hålla den första marknaden i Broby ansöktes av invånarna redan 1772. Ansökan beviljades, mot protesterande borgare i Kristianstad som säkert insåg vilken konkurrens en frimarknad i Broby skulle innebära. Marknaden blev en lyckad tillställning som hölls på Broby hed vilket var dåtidens benämning av dagens marknadsplats. Marknadsplatsen användes även som avrättningsplats ända fram till 1854.

Sedan 1991 arrangeras Broby marknad av Lions Club Östra Göinge som en del av deras insamling till Lions hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt

BROBY MARKNAD 250 ÅR 2023